7+ Cara Aborsi Menggugurkan Kandungan Awal Kehamilan Kuat Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Aborsi Menggugurkan Kandungan Awal Kehamilan Kuat Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami“ weiterlesen

7+ Cara Aborsi Menggugurkan Kandungan Awal Kehamilan Kuat Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Aborsi Menggugurkan Kandungan Awal Kehamilan Kuat Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami“ weiterlesen

7+ Cara Aborsi Menggugurkan Kandungan Awal Kehamilan Kuat Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Aborsi Menggugurkan Kandungan Awal Kehamilan Kuat Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami“ weiterlesen

7+ Cara Aborsi Menggugurkan Kandungan Awal Kehamilan Kuat Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Aborsi Menggugurkan Kandungan Awal Kehamilan Kuat Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami“ weiterlesen

7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Feminax Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Feminax Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami“ weiterlesen

7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Feminax Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Feminax Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami“ weiterlesen

7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Paramex Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Paramex Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami“ weiterlesen

7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Paramex Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Paramex Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami“ weiterlesen

7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Paramex Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Paramex Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami“ weiterlesen

7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Paramex Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Paramex Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami“ weiterlesen

7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Paramex Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Paramex Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami“ weiterlesen

7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami Buah Buahan

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami Buah Buahan“ weiterlesen

7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami Buah Buahan

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami Buah Buahan“ weiterlesen

7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami Buah Buahan

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami Buah Buahan“ weiterlesen

7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami Buah Buahan

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami Buah Buahan“ weiterlesen

7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami Buah Buahan

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami Buah Buahan“ weiterlesen

7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami“ weiterlesen

7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami“ weiterlesen

7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami“ weiterlesen

7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami“ weiterlesen

7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami

Cara menggugurkan kandungan dengan paramex, feminax, cara menggugurkan kandungan dengan cepat selesai dalam 24 jam secara alami buah buahan pil tuntas yang masih hitungan hari         Cara Menggugurkan Kandungan – Kondisi Aborsi Cara Menggugurkan Kandungan di Indonesia Aborsi diizinkan buat selamatkan nyawa wanita, perkara fetus yang tak bertumbuh secara baik, serta perkara … „7+ Cara Menggugurkan Kandungan Dengan Cepat Selesai Dalam 24 Jam Secara Alami“ weiterlesen

Obat Aborsi Penggugur Kandungan Untuk Ibu Menyusui

Obat Penggugur Kandungan — Hingga saat ini, aborsi dilarang di Indonesia. Bahkan terdapat sanksi pidana bagi mereka yang diketahui melakukannya, tidak tanggung-tanggung, hukumannya pun kurungan penjara selama 10 tahun.   Obat penggugur kandungan untuk ibu menyusui di apotik, yang aman buat ibu menyusui, obat penggugur kandungan tiaw keng poo, tanpa kuret, harga 100 ribu, obat … „Obat Aborsi Penggugur Kandungan Untuk Ibu Menyusui“ weiterlesen

Obat Aborsi Penggugur Kandungan Untuk Ibu Menyusui

Obat Penggugur Kandungan — Hingga saat ini, aborsi dilarang di Indonesia. Bahkan terdapat sanksi pidana bagi mereka yang diketahui melakukannya, tidak tanggung-tanggung, hukumannya pun kurungan penjara selama 10 tahun.   Obat penggugur kandungan untuk ibu menyusui di apotik, yang aman buat ibu menyusui, obat penggugur kandungan tiaw keng poo, tanpa kuret, harga 100 ribu, obat … „Obat Aborsi Penggugur Kandungan Untuk Ibu Menyusui“ weiterlesen

Obat Aborsi Penggugur Kandungan Untuk Ibu Menyusui

Obat Penggugur Kandungan — Hingga saat ini, aborsi dilarang di Indonesia. Bahkan terdapat sanksi pidana bagi mereka yang diketahui melakukannya, tidak tanggung-tanggung, hukumannya pun kurungan penjara selama 10 tahun.   Obat penggugur kandungan untuk ibu menyusui di apotik, yang aman buat ibu menyusui, obat penggugur kandungan tiaw keng poo, tanpa kuret, harga 100 ribu, obat … „Obat Aborsi Penggugur Kandungan Untuk Ibu Menyusui“ weiterlesen

Obat Aborsi Penggugur Kandungan Selain Cytotec Dan Gastrul Harga

Obat Penggugur Kandungan — Hingga saat ini, aborsi dilarang di Indonesia. Bahkan terdapat sanksi pidana bagi mereka yang diketahui melakukannya, tidak tanggung-tanggung, hukumannya pun kurungan penjara selama 10 tahun.   Obat penggugur kandungan untuk ibu menyusui di apotik, yang aman buat ibu menyusui, obat penggugur kandungan tiaw keng poo, tanpa kuret, harga 100 ribu, obat … „Obat Aborsi Penggugur Kandungan Selain Cytotec Dan Gastrul Harga“ weiterlesen

Obat Aborsi Penggugur Kandungan Selain Cytotec Dan Gastrul Harga

Obat Penggugur Kandungan — Hingga saat ini, aborsi dilarang di Indonesia. Bahkan terdapat sanksi pidana bagi mereka yang diketahui melakukannya, tidak tanggung-tanggung, hukumannya pun kurungan penjara selama 10 tahun.   Obat penggugur kandungan untuk ibu menyusui di apotik, yang aman buat ibu menyusui, obat penggugur kandungan tiaw keng poo, tanpa kuret, harga 100 ribu, obat … „Obat Aborsi Penggugur Kandungan Selain Cytotec Dan Gastrul Harga“ weiterlesen

Obat Aborsi Penggugur Kandungan Selain Cytotec Dan Gastrul Harga

Obat Penggugur Kandungan — Hingga saat ini, aborsi dilarang di Indonesia. Bahkan terdapat sanksi pidana bagi mereka yang diketahui melakukannya, tidak tanggung-tanggung, hukumannya pun kurungan penjara selama 10 tahun.   Obat penggugur kandungan untuk ibu menyusui di apotik, yang aman buat ibu menyusui, obat penggugur kandungan tiaw keng poo, tanpa kuret, harga 100 ribu, obat … „Obat Aborsi Penggugur Kandungan Selain Cytotec Dan Gastrul Harga“ weiterlesen

Obat Aborsi Penggugur Kandungan Selain Cytotec Dan Gastrul Harga

Obat Penggugur Kandungan — Hingga saat ini, aborsi dilarang di Indonesia. Bahkan terdapat sanksi pidana bagi mereka yang diketahui melakukannya, tidak tanggung-tanggung, hukumannya pun kurungan penjara selama 10 tahun.   Obat penggugur kandungan untuk ibu menyusui di apotik, yang aman buat ibu menyusui, obat penggugur kandungan tiaw keng poo, tanpa kuret, harga 100 ribu, obat … „Obat Aborsi Penggugur Kandungan Selain Cytotec Dan Gastrul Harga“ weiterlesen

Obat Aborsi Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma

Obat Penggugur Kandungan — Hingga saat ini, aborsi dilarang di Indonesia. Bahkan terdapat sanksi pidana bagi mereka yang diketahui melakukannya, tidak tanggung-tanggung, hukumannya pun kurungan penjara selama 10 tahun.   Obat penggugur kandungan untuk ibu menyusui di apotik, yang aman buat ibu menyusui, obat penggugur kandungan tiaw keng poo, tanpa kuret, harga 100 ribu, obat … „Obat Aborsi Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma“ weiterlesen

Obat Aborsi Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma

Obat Penggugur Kandungan — Hingga saat ini, aborsi dilarang di Indonesia. Bahkan terdapat sanksi pidana bagi mereka yang diketahui melakukannya, tidak tanggung-tanggung, hukumannya pun kurungan penjara selama 10 tahun.   Obat penggugur kandungan untuk ibu menyusui di apotik, yang aman buat ibu menyusui, obat penggugur kandungan tiaw keng poo, tanpa kuret, harga 100 ribu, obat … „Obat Aborsi Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma“ weiterlesen

Obat Aborsi Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma

Obat Penggugur Kandungan — Hingga saat ini, aborsi dilarang di Indonesia. Bahkan terdapat sanksi pidana bagi mereka yang diketahui melakukannya, tidak tanggung-tanggung, hukumannya pun kurungan penjara selama 10 tahun.   Obat penggugur kandungan untuk ibu menyusui di apotik, yang aman buat ibu menyusui, obat penggugur kandungan tiaw keng poo, tanpa kuret, harga 100 ribu, obat … „Obat Aborsi Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma“ weiterlesen

Obat Aborsi Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma

Obat Penggugur Kandungan — Hingga saat ini, aborsi dilarang di Indonesia. Bahkan terdapat sanksi pidana bagi mereka yang diketahui melakukannya, tidak tanggung-tanggung, hukumannya pun kurungan penjara selama 10 tahun.   Obat penggugur kandungan untuk ibu menyusui di apotik, yang aman buat ibu menyusui, obat penggugur kandungan tiaw keng poo, tanpa kuret, harga 100 ribu, obat … „Obat Aborsi Penggugur Kandungan Di Apotik Kimia Farma“ weiterlesen

Benötige Hilfe

Hallo Liebes Team.   Ich leide seit 2 Monaten an einer postpartalen Depression. Unser kleiner ist 9 monate alt und die Bindung zu ihm ist super, ich Stille auch noch voll inkl. beikost.  Ich war beim Arzt der wollte mir starke Medikamente verschreiben.. Da ich weiter stillen möchte, habe ich diese abgelehnt. Einen stationären Aufenthalt … „Benötige Hilfe“ weiterlesen

Bindungsstörung? 10 Monate altes Baby zeigt möglicherweise Verhaltensaufälligkeiten

Hallo liebes Team,  ich habe eine Frage zur Bindung meines Sohnes. Mir sind in letzter Zeit ein  paar Dinge aufgefallen, die mich sehr beunruhigen. Manchmal robbt er zu mir und hält dann direkt vor mir an und starrt nach unten. Ich bin mir nicht sicher, ob es nur ein innehalten ist. Außerdem hatten wir Besuch von … „Bindungsstörung? 10 Monate altes Baby zeigt möglicherweise Verhaltensaufälligkeiten“ weiterlesen

Wo und wie Hilfe bekommen?

Meine Tochter ist jetzt 15 Monate alt. Seit ihrer Geburt war sie bereits ein sehr forderndes Kind. Vom dauernden Schreien und ständigem Tragen sind wir jetzt zu immer und ständig in meiner Nähe sein und massiven Trotzanfällen übergegangen. Ich habe schon seit meinem 17. Lebensjahr mit Depressionen zu tun und die Ppd hat sich eigentlich … „Wo und wie Hilfe bekommen?“ weiterlesen

Keine Kraft mehr

Hallo! Meine Tochter ist erst sechseinhalb Wochen alt. Die ersten Tage waren anstrengend, aber schön! Aber dann ging es los… Ich hab das Gefühl, ich kann diesen Mutterjob nicht. Ich fühle mich komplett überfordert. Ab 3 oder 4 ist die Nacht idr beendet. Dann wird nur noch gekämpft und geschrien. Wenn der Vormittag gut lief … „Keine Kraft mehr“ weiterlesen

Wut und Verzweiflung

Mein Sohn Mathis ist jetzt 17 Monate alt. Genau so lange habe ich keine Nacht länger als drei Stunden am Stück geschlafen. Das erste Jahr habe ich alle 2-4 Stunden gestillt, weil er sich anders nicht beruhigen ließ. Dann hatte ich keine Kraft mehr und musste zudem wieder anfangen zu arbeiten. Wir haben erst tagsüber … „Wut und Verzweiflung“ weiterlesen

Angst

Nach der Geburt meines Sohnes vor 3 Jahren hatte ich viele Ängste und ich glaube auch eine leichte Depression. Ich habe so gehofft, daß es mir jetzt beim 2. Kind anders geht. In 8 Wochen ist die Geburt, doch ich fühle mich zunehmend unsicherer und ängstlich, daß dieses Gefühl doch noch mal wiederkommt. Das wäre … „Angst“ weiterlesen

Bindung

Liebes Expertenteam, leider hatte ich einen schwierigen Start mit meinem Baby, das fing mit der schwierigen Geburt an und nun kam noch die Trennung von meinem Partner dazu so dass ich mich die letzten neun Monate ziemlich Krisengebeutelt fühle. Leider habe ich das Gefühl dass die Bindung zwischen meinem Kleinen und mir darunter gelitten hat. … „Bindung“ weiterlesen

Wie äußert sich eine postnatale Depression?

Meine Freundin kann sich nicht über ihr Baby freuen. 7 Wochen ist ihre Tochter alt und alles scheint gut zu sein, doch merke ich, daß meine Freundin nicht die alte ist. Kann es sein, daß sie eine postnatale Depression hat? Wie kann ich ihr helfen?